Skip to Main Content

Avoimesti verkossa: Lisälähteitä opinnäytteen tekijälle

Lisälähteitä opinnäytteen tekijälle

Tällä sivulla esittelemme vapaasti verkossa olevia tiedonlähteitä, joista voi olla sinulle hyötyä opinnäytteen tai muun projektin yhteydessä. Olemme valinneet nämä lähteet Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) opiskelijoiden tiedontarvetta ajatellen.

Huomaa, että vain Polamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön lisensoidut tietokannat löydät Polamkin kirjaston Tietokannat-verkkosivulta.

Tilastotietoa

Tutkimusaineistoja

Tutkimuslaitoksia

Oikeuslähteitä