Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Menetelmä- ja kirjoitusoppaita opinnäytteen tekoon: Menetelmäoppaita

Tälle sivulle on koottu Polamkin kirjaston Etsivä-tietokannasta menetelmä- eli metodologiakirjallisuuden kirjallisuuslähteitä. Voit käyttää aineistoa, kun teet opinnäytetyötä ja haet kirjallisuutta valitsemasi menetelmän tueksi.

Kaikki laatikoissa olevat teokset ovat joko painettuna tai sähköisenä Poliisiammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmissa. Hyvät kvali- ja kvantimenetelmien opas- ja harjoitussivut löytyvät myös Tampereen yliopiston verkkosivuilta: Menetelmäopetuksen tietovarantoKvali- ja KvantiMOTV

"Kun opinnäytetyössä on esitetty se, mitä aiotaan tutkia ja millaista tutkimusta aiheen ympärillä on tähän mennessä tehty, on myös kerrottava, miten tutkimus on tarkoitus toteuttaa. Työssä käytettävät tutkimus- ja analyysimenetelmät on siis esiteltävä menetelmäkirjallisuutta käyttäen."
(Haikansalo & Korander 2020, 18.)

 

Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä

Lainoppi eli oikeusdogmatiikka