Skip to Main Content

Menetelmä- ja kirjoitusoppaita opinnäytteen tekoon: Menetelmäoppaita

Tälle sivulle on koottu Polamkin kirjaston Etsivä-tietokannasta tutkimusmenetelmä- eli metodologiakirjallisuuden kirjallisuuslähteitä. Käytä näitä aineistoja, kun haet oppaita opinnäytetyösi menetelmäosaa varten.

Kaikki laatikoissa olevat teokset ovat joko painettuna tai sähköisenä kirjaston kokoelmissa. Hyvät kvali- ja kvantimenetelmien opas- ja harjoitussivut löytyvät myös Tampereen yliopiston verkkosivuilta: Menetelmäopetuksen tietovarantoKvali- ja KvantiMOTV

"Kun opinnäytetyössä on esitetty se, mitä aiotaan tutkia ja millaista tutkimusta aiheen ympärillä on tähän mennessä tehty, on myös kerrottava, miten tutkimus on tarkoitus toteuttaa. Työssä käytettävät tutkimus- ja analyysimenetelmät on siis esiteltävä menetelmäkirjallisuutta käyttäen."
(Haikansalo & Korander 2022, 19.)

 

Tieteenalakohtaisia oppaita Polamkin kirjastossa