Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaku tietokannoista

Perustietoa tietokannoista, tiedonhausta ja hakukielistä.

Tämän oppimateriaalin aiheena on tiedonhaku elektronisista tietokannoista

Onnistuneen tiedonhaun edellytys on, että kykenet "kääntämään" mielessäsi olevan tiedontarpeen konekieliseksi, eli osaat kuvata asiasi tietokannan hakukielellä.  

Siihen tarvitaan ensinnäkin yleinen ymmärrys tietokannoista: kuinka tieto järjestetään niihin ja millainen on tiedonhakukielten yleinen toimintalogiikka. Toiseksi pitää soveltaa tätä yleistä tietoa kuhunkin tietokanaan erikseen. Se tarkoittaa, että ottaa selvää, mitä tietoa ja millä lailla se on järjestetty kantaan ja  mitä komentoja ja komentomerkkejä yksittäisessä tietokannassa käytetään.

Yleisesti  Kun haet tietoa tietokannasta mieti:
Tiedon tietokantoihin
järjestämisen periaatteet 

>> Mitä tietoa kannassa on ja miten se on järjestetty sinne?

Tiedonhakukielen 
toimintaperiaatteet

>> Mitkä ovat tietokannassa käytetyt 
hakukielen komentomerkit ja muut komennot?

Kaikista näistä asioista tullaan kertomaan tässä oppimateriaalissa.

Aineistoa voi käyttää sekä itsenäisen opiskelun apuna että amk-tutkinnon orientoivien opintojen "Tiedonhaku tietokannoista" -tehtävien oppimateriaalina.


Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Tuula Koponen: Tiedonhaku tietokannoista. Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu.