Skip to Main Content

Tiedonhaku tietokannoista

Perustietoa tietokannoista, tiedonhausta ja hakukielistä.

Tämän oppimateriaalin aiheena on tiedonhaku elektronisista tietokannoista

Jotta onnistuisit vaikeassakin tiedonhaussa, pitää sinun kyetä "kääntämään" mielessäsi oleva tiedontarpeesi konekieliseksi, eli osata kuvata asiasi tietokannan hakukielellä.  Tarvitset tähän ensinnäkin yleisen ymmärryksen tietokannoista, eli kuinka tieto järjestetään tietokantoihin ja millainen on tiedonhakukielten yleinen toimintalogiikka. Toiseksi sinun pitää osata soveltaa tätä yleistä tietoa kuhunkin tietokanaan erikseen, sillä tietokantojen hakutavoissa ja muissa ominaisuuksissa on paljon vaihtelua. 

Kun teet tiedonhakua uudesta tietokannasta, mieti siis seuraavia seikkoja:

  • Mitä tietoa kannassa on?
  • Miten tieto on järjestetty tietokantaan?
  • Millainen on tietokannan hakukieli? 
    • Millaisia operaattoreita ja komentomerkkejä hakuohjelmassa käytetään?

Kaikista näistä asioista tullaan kertomaan sinulle tässä oppimateriaalissa. Voit käyttää aineistoa sekä itsenäisen opiskelun apuna että amk-tutkinnon orientoivien opintojen "Tiedonhaku tietokannoista" -tehtävien oppimateriaalina.


Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Tuula Koponen: Tiedonhaku tietokannoista. Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu.