Skip to Main Content

Johdatus suomalaisiin oikeuslähteisiin

Tervetuloa opiskelemaan suomalaisia oikeuslähteitä 

Tässä sivustossa perehdytään suomalaisiin oikeuslähteisiin: tiedonhakuun ja tiedontuottajiin. Oppimateriaalia voidaan käyttää joko itseopiskelun apuna tai poliisi (amk) -tutkinnon Johdatus oikeuteen -osajakson oppimateriaalina.  Sen avulla tutustut laintulkinnan kannalta keskeisiin oikeuslähteisiin.

Kuva: Oikeustieto voidaan sijoittaa asiakirjan laadun perusteella vasemmalta oikealle etenevälle aikajanalle. Janan yläpuolella on tietolähde ja alapuolella, mistä tämä tieto on löydettävissä. Näillä sivustoilla tutustutaan kaikkiin janalla oleviin tiedonlähteisiin. 


​Ohje oppimateriaalin käyttöön

Oppimateriaali alkaa kronologisesti lainvalmistelusta ja päättyy säädösten perusteella annettuihin viranomaispäätöksiin. Sen lisäksi materiaalissa tehdään katsaus suomalaiseen oikeuskirjallisuuten sekä oikeuslähteiden merkintään.

Oikeudellisen tiedon hakijalle lakikokoelma on keskeisin lähde. Sen käyttöön perehdytään Säädös-välilehden alla olevalla Lakikoelma
-alasivulla. Voit halutessasi aloittaa opiskelusi sieltä: kun opit käyttämään lakikokoelmaa, opit pikku hiljaa myös muiden oikeuslähteiden hakemista silloin, kun tarvitset niitä laintulkinnan avuksi.


Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Tuula Koponen: Johdatus suomalaisiin oikeuslähteisiin. Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu.